top of page
   INTEGRITET OCH COOKIES   

Integritetspolicy
Här beskriver vi hur Visir Solutions AB hanterar dina personuppgifter. Hur och vad vi registrerar, syfte med detta, hur data lagras samt hur vi underhåller dessa register. Inför övergången till GDPR har vi utgått från att uppgiftsminimera och lagringsminimera utan att påverka tjänsten negativt. Allt för att våra användare och kunder skall känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter.

Laglig behandling av personuppgifter
Avtal – Avtalet som behandlar avtalsförhållet mellan Visir Solutions AB och dess kund styrker den lagliga grunden till behandlingen av personuppgifter. Visir Solutions AB har en laglig grund för att behandla dina uppgifter i supportärenden för att ge korrekt och effektiv rådgivning vid utförande av tjänsten.

Rättslig grund – Vissa uppgifter kan på grund av rättslig grund inhämtas för att uppfylla till exempel Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller Bokföringslag (1999:1078).

Syftet med våra register
Systemet bygger på att en kund har ett antal användarkonton registrerade. Dessa konton är inte knutna till fysiska personer utan identifieras enbart med ett objektnummer som kunden själv anger. Den eller De fysiska personerna bakom varje konto är anonyma. Användarkonton är en förutsättning för att tjänsten skall kunna levereras.

Under avtalsperioden har alla användare av systemet möjlighet att kontakta företagets support vilket gör att personuppgifter vid ett supportärende kommer in till Visir Solutions AB. I ett supportärende lagras personuppgifter som t.ex. namn, mail, telefonnummer eller adress som ostrukturerad e-post eller som en post i samtalslistan.

Personuppgiftsregister
Lista på register hos Visir Solutions AB som innehåller personuppgifter:

1. Signerade avtal
2. Avtalsregister hos Fortnox för löpande fakturering
3. Mail
4. Användarkonton (t.ex. lägenhetsnummer, användar-id, alias*, etc.) (*användande av alias kräver samtycke)
5. Kontaktpersons- och administratörsregister

Användares personuppgifter
Personuppgifter från en användare av systemet kommer enbart in via supportärenden och denna data är ostrukturerad och hanteras genom att informationen raderas en (1) gång per kvartal. Den data som raderas är alla inkomna mail med tillhörande mailadresser gällande support samt som lagrats i företagets mailsystem.

I systemet finns även möjlighet för kunden att använda sig av ett alias för varje användarkonto som komplement till objektsnumret. För att aktivera funktionen alias krävs samtycke då alias i vissa fall kan vara en personuppgift.

– Företagets e-postleverantör är Google och dess tjänst Gmail. Adekvat säkerhetsnivå är säkerställd genom avtal som säkerställer att de under inga omständigheter kontrollerar data eller delger/förmedlar data till tredje part.
– Systemet där funktionen alias finns hostas hos Amazon (AWS, Amazon Web Services, i USA). Adekvat säkerhetsnivå är säkerställd genom avtal som säkerställer att de under inga omständigheter kontrollerar data eller delger/förmedlar data till tredje part.

Administratörer och kontaktpersoner
Uppgifterna består av namn, adress, mailadress, firmateckningsrätt och telefonnummer. Dessa uppgifter lagras strukturerat i systemet som en integrerad del av tjänsten som kräver inloggning. Personuppgifter kan även förekomma i faktureringssystemet som tillhandahålls av Fortnox AB. Dessa uppgifter finns kvar i systemet så länge avtalet löper. Byter kunden administratör eller kontaktperson så åligger det kunden att informera om förändringen så vi kan hålla uppgifterna i systemet uppdaterade.

1. Avtalsregister, underskrivet avtal förvaras endast i digital form på företagets molnbaserade lagringsutrymme som tillhandahålls av Google G Suite. Adekvat säkerhetsnivå är säkerställd genom avtal som säkerställer att de under inga omständigheter kontrollerar data eller delger/förmedlar data till tredjepart.
2. Systemets databas och applikation hostas på Amazon (AWS, Amazon Web Services, i USA). Adekvat säkerhetsnivå är säkerställd genom avtal som säkerställer att de under inga omständigheter kontrollerar data eller delger/förmedlar data till tredjepart.
3. Bokföring/fakturering sker via Fortnox AB som följer GDPR enligt avtal och deras uppdaterade integritetspolicy.


– Faktureringsdata är vi genom lagkrav tvungna att spara längre än löpande avtalstid. T.ex. kräver lagen att betalningsinformation sparas i sju år.

Om cookies
En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din enhet, dator, surfplatta eller smartphone som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies.

Gör du som användare några inställningar eller val på hemsidan t.ex. om du vill att dina inloggningsuppgifter skall kommas ihåg av webbläsaren sparas den informationen i cookien. Nästa gång du besöker hemsidan och skall logga in, slipper du göra om dina val/inställningar. Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som då gjorts. Gör du nya inställningar på hemsidan eller via appen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din enhet. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker vår hemsida.

Lag om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats/hemsida med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

bottom of page